Na tlorisu kleti je prikazana razporeditev parkirnih mest. 

Se zanimate za nakup ali najem?

Kletna etaža je v celoti namenjena parkiranju avtomobilov. Uvoz v etažo je s severne strani objekta preko dvosmerne klančine. V etaži je 82 parkirnih mest.

Priskrbite si svojega. Kontaktirajte nas na: